מכרזים פעילים

פרטי המכרז

תאריך אחרון להגשה

נסגר

31/07/2020

נסגר

12/08/2020

שם

מנהל/ת בי"ס על יסודי טורעאן לשנת הלימודים תשפ"א

הארכת מועד הגשה

מנהל/ת בי"ס על יסודי טורעאן לשנת הלימודים תשפ"א

סוג

פנימי/חיצוני

פנימי/חיצוני

תאריך פרסום

17/07/2020

01/08/2020