מכרזים פעילים

פרטי המכרז

תאריך אחרון להגשה

31/07/2020

12/08/2020

שם

מנהל/ת בי"ס על יסודי טורעאן לשנת הלימודים תשפ"א

הארכת מועד הגשה

מנהל/ת בי"ס על יסודי טורעאן לשנת הלימודים תשפ"א

סוג

פנימי/חיצוני

פנימי/חיצוני

תאריך פרסום

17/07/2020

01/08/2020

צור קשר

המכללה הארצית להכשרה מקצועית

סחנין רחוב ראשי

ת.ד 33,  מיקוד 3081000

​​

טל: 04-6611111

פקס: 04-6746404

info@azcollege.co.il