בתי ספר להנדסאים וטכנאים

בתי הספר להנדסאים וטכנאים של המכללה  פרוסים ברשת הפועלת בשלוחות בסח'נין, נצרת, באקה אל גרביה, עטרות ירושלים. החידושים הטכנולוגיים והשינויים המהירים במשק העולמי בכלל ובמשק הישראלי בפרט, מחייבים את המכללה להתעדכן וליזום פיתוח מגמות חדשות. הידע והניסיון הנרכש, תורמים רבות לשדרוג התכנים הנלמדים ולפיתוח תחומים חדישים.

הלימודים ברשת בתי-הספר להנדסאים של המכללה נערכים בפיקוח מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית). מה"ט הוא הגוף החתום על תעודת

 הגמר, המוכרת בארגונים השונים בתעשייה הישראלית ועל ידי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. סטודנט המסיים את לימודיו כחוק "כהנדסאי מוסמך", רשאי להירשם בפנקס ההנדסאים ברשות ההסמכה הממלכתית.

 

בוגרי רשת בתי-הספר להנדסאים של המכללה משתלבים בשוק העבודה כשבידיהם הידע, המיומנות והכלים לתת פתרונות לארגונים המתמודדים בשווקים תחרותיים. חלקם מצטרפים לצוות ההוראה והניהולי של המכללה.

handsaeem.jpg