טופס הצהרה 

הנדון: טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף - 2020

צור קשר

המכללה הארצית להכשרה מקצועית

סחנין רחוב ראשי

ת.ד 33,  מיקוד 3081000

​​

טל: 04-6611111

פקס: 04-6746404

info@azcollege.co.il