טופס הצהרה 

הנדון: טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף - 2020

תודה על ההצהרה