אודות המכללה

המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין (להלן: "המכללה הארצית") נוסדה בשנת 1991 ומאז התרחבה ללא היכר. המכללה הארצית הינה תאגיד רשום כחוק ומשמשת כרשת החינוך היחידה במדינת ישראל, בפריסה ארצית ב-44 אתרים ב-39 ערים וישובים, מדן ועד דרום הנגב. המכללה הארצית מפעיל מוסדות חינוך, בהם לומדים רבבות תלמידים מדי שנה, החל מהגיל הרך: מוסדות לגיל הרך,  בתי-ספר תיכוניים (עיוניים ומקצועיים), רשת מכללות להנדסאים וטכנאים, לימודי תעודה חוץ-אקדמיים ולימודי הכשרה וסיווג מקצועי. באופן זה נשמר רצף פדגוגי עקבי לאורך כל שנות הלימוד והחינוך של הלומדים במוסדותיה.

 

המכללה הארצית הינה בעלת ניסיון רב-שנים מגוון ביותר והיא מייעדת משאבים ותקציבים לאיתור צרכים וביקושים של השכלה והכשרה, הן למגזר היהודי והן למגזר הערבי. למכללה  23 שנות ניסיון במתן שירותי הכשרה והעשרה במגוון רחב של תחומי פעילות, תוך פיתוח מסלולי לימודים חדשניים.  עוצמתה הרבה הינה בהעמדת לקוחותיה הרבים במשק הישראלי, העשרתם בחידושים ובשינויים המואצים  בעולם המקצועי המודרני. המכללה מקפידה לשים דגש על  יוזמות ופתיחות מרביים בארץ ובעולם ועל העמדת שיטות הוראה וציוד עזר חדשני ומודרני לרשות הלומדים במוסדותיה. בבעלות המכללה רשת מחשבים ארצית משוכללת עם 1,052 עמדות עבודה ושרתים.

 

המכללה הארצית עומדת בקשר הדוק עם  משרדי הממשלה השונים: החינוך, העבודה, הרווחה, התחבורה, שירות התעסוקה ומשרד ראש הממשלה. בשל פעילותה הענפה והמגוונת זוכה המכללה להערכה ואותות הוקרה מגורמים רבים. כך למשל, לאחרונה זכה בית-הספר "מועאוויה", שבבעלות המכללה, בתואר בית-הספר המצטיין של מחוז חיפה.

 

 

תפיסה חינוכית

התפיסה המנחה את המכללה הארצית משקפת שילוב בין חינוך לערכים, לימודים וידע מקצועי ויישומי. תפיסה זו באה לידי ביטוי בתוכניות הלימודים הייחודיות, בדרכי ההוראה ובבחירת הסגל החינוכי.

 

המכללה הארצית דוגלת בניצול הפוטנציאל של הלומדים במוסדותיה, ובהתאמת הגישה החינוכית והלימודית, בבחינת "חנוך לנער על-פי דרכו". כך למשל, בבתי-בספר התיכוניים מבקשת המכללה הארצית לתת  מתן מענה לתלמידים מצטיינים על-ידי הצבת אתגרים לימודיים

שמעבר לתכנית הלימודים הרגילה, ויחד עם זאת, מושם דגש על מתן עזרה לימודית והכשרה טכנולוגית לתלמידים מתקשים. בדרך זו אנו נמנעת נשירה של תלמידים ממסגרות חינוכיות.

 

המכללה הארצית דוגלת בהנחת הטיפול במעברים בין חטיבת הביניים לתיכון ושמירה על רצף חינוכי, תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים (היועצים והפסיכולוגים) ברשות ובמשרד החינוך, על מנת להקל  את המעבר ולתאים את התוכניות ליכולת ולמוטיבציה של התלמידים.

 

המכללה הארצית תורמת לקהילה. במסגרת מדיניות זו של  "עם הפנים לקהילה" פועלת המכללה בתחומים רבים (תרבותי, חברתי, סיוע לחיילים משוחררים, עזרה לנזקקים וסיוע לעמותות).

 

כוח אדם

 

מבנה המכללה הינו היררכי: נשיא, מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהלים, פדגוגיה, תפעול, כספים (הנהלת חשבונות), משפטים, שיווק, יחסי ציבור ותקשורת. בכל מחוז ממונה מנהל, סגן וצוות מפקחים (טכנולוגיים וחינוכיים), אשר  הינם בעלי רקע וניסיון בפיקוח הנדרש על-ידי משרד החינוך.