artsit4%20-%20Copy_edited.jpg

אודות

המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין (להלן: "המכללה הארצית") נוסדה בשנת 1991 ומאז התרחבה ללא היכר. המכללה הארצית הינה תאגיד רשום כחוק ומשמשת כרשת החינוך היחידה במדינת ישראל, בפריסה ארצית ב-44 אתרים ב-39 ערים וישובים, מדן ועד דרום הנגב. המכללה הארצית מפעיל מוסדות חינוך, בהם לומדים רבבות תלמידים מדי שנה, החל מהגיל הרך: מוסדות לגיל הרך,  בתי-ספר תיכוניים (עיוניים ומקצועיים), רשת מכללות להנדסאים וטכנאים, לימודי תעודה חוץ-אקדמיים ולימודי הכשרה וסיווג מקצועי. באופן זה נשמר רצף פדגוגי עקבי לאורך כל שנות הלימוד והחינוך של הלומדים במוסדותיה.

mosadot1.jpg
 

צור קשר

המכללה הארצית להכשרה מקצועית

סחנין רחוב ראשי

ת.ד 33,  מיקוד 3081000

​​

טל: 04-6611111

פקס: 04-6746404

info@azcollege.co.il