artsit4%20-%20Copy_edited.jpg

אודות

המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין (להלן: "המכללה הארצית") נוסדה בשנת 1991 ומאז התרחבה ללא היכר. המכללה הארצית הינה תאגיד רשום כחוק ומשמשת כרשת החינוך היחידה במדינת ישראל, בפריסה ארצית ב-44 אתרים ב-39 ערים וישובים, מדן ועד דרום הנגב. המכללה הארצית מפעיל מוסדות חינוך, בהם לומדים רבבות תלמידים מדי שנה, החל מהגיל הרך: מוסדות לגיל הרך,  בתי-ספר תיכוניים (עיוניים ומקצועיים), רשת מכללות להנדסאים וטכנאים, לימודי תעודה חוץ-אקדמיים ולימודי הכשרה וסיווג מקצועי. באופן זה נשמר רצף פדגוגי עקבי לאורך כל שנות הלימוד והחינוך של הלומדים במוסדותיה.

mosadot1.jpg